ContactReikiDeekshaTachyonQuantum TouchQuantum Allergy

Elise van der Voort
Inwijdingen
Het verhaal van Usui
Reiki-cirkel
Lichtwezenessences

De LichtWezen Meesteressences vormen een stuk gereedschap  tot zelfkennis, bewustwording, bewustzijnsontwikkeling en zelfverwerkelijking. Het werken met de Meesteressences heeft  tot doel ons bewust te worden van de eigen ware kern en het  oereigenste zijn in het dagelijkse leven te realiseren. Ze zijn een weg naar eigen meesterschap. Op deze weg ontwikkelt ons  bewustzijn zich hoe langer hoe meer en kunnen we ons eigen potentieel ten volle ontplooien. De essences helpen ons een succesvol en vervuld leven te leiden. Zoals ook op andere wegen van bewustzijnsontwikkeling gaan we door het werken met de essences steeds beter beseffen wie we zijn, welke maskers we dragen, achter welke begrenzingen, gedragspatronen, spelletjes of ontwijkingsstrategieën we ons verbergen. We zien in wat ons belet datgene te verwerkelijken wat we eigenlijk zouden dienen te verwerkelijken. De essences richten onze blik rechtstreeks op ons potentieel, op datgene wat we zouden moeten leven en op datgene wat ons verhindert dat ook te doen; onze blokkades. De essences reactiveren het potentieel dat reeds in ons aanwezig is, maar dat we tot dusver nog niet tot ontwikkeling hebben  gebracht. De Lichtwezen Meesteressences zijn zowel op geestelijk en spiritueel als op
lichamelijk niveau werkzaam en helpen ons te werken aan onze verkrampingen, blokkades en trauma's. Het daardoor verkregen

evenwicht schenkt zelfvertrouwen en levenskracht en laat ons leven en liefde intenser ervaren.

Er zijn 21 verschillende Lichtwezen Meesteressences en deze worden door mij tijdens healingen gebruikt. Tevens beschik ik over een aantal Aartsengel- en Aardengelessences.


ContactReikiDeekshaTachyonQuantum TouchQuantum Allergy