ContactReikiDeekshaTachyonQuantum TouchQuantum Allergy

Elise van der Voort
Ervaringen
Deeksha

Oneness Deeksha is een overdracht van Eenheidsenergie die ons helpt te ontwaken voor een hoger bewustzijn. Deze Eenheidsenergie zorgt, door een neurobiologische verandering, voor een geleidelijke afname van het gevoel van afgescheidenheid en een toename van verbondenheid met het wezen van jezelf. De verbondenheid met je medemens en met alles in deze schepping wordt een diepe ervaring. Het helpt mensen om in het hart te komen en  zich open te stellen voor het het Hoger Zelf of het Hoger Bewustzijn. Deze energie is beschikbaar gekomen en wordt aan de mensheid gegeven door Sri Amma en Bhagavan. Zij leven in India.

Wat gebeurt er tijdens de Oneness Deeksha of het Eenheidsgebed ?

Deeksha bewerkstelligt een neurobiologische verandering in de hersenen die, wanneer dat afgerond is, de zintuigen in staat stelt om vrij te zijn van de tussenkomst en hinder van het denken. Wanneer de zintuigen vrijgemaakt zijn van de sluiers van het denken en de voortdurende interpretaties, komt er een natuurlijke helderheid van perceptie. Dit gaat samen met spontane gevoelens van vreugde, innerlijke kalmte en verbondenheid met de Eenheid in alles. De energie komt in de hersenen, waar ze die delen activeert die verantwoordelijk zijn voor het ervaren van vreugde en verbinding met de mensen en wereld om ons heen. Delen die overactief zijn en verbonden zijn met angsten waardoor we vaak constant denken worden tot rust gebracht.Wanneer er nog veel blokkades in de lichamen en chakra's aanwezig zijn, zal de Deeksha misschien eerst gaan zorgen voor schoonmaakprocessen. Dit kan op alle niveau's plaatsvinden en kan soms diepgaand zijn, in het innerlijke en uiterlijke leven. Soms kunnen vroegere klachten zelfs eerst tijdelijk verergeren. Bij iedereen is dit een verschillend en uniek proces. Velen ervaren ook minder gepieker, stress, negatieve gedachten en gevoelens en het openen van het hart, het helen van relatiepatronen. Het 'thuis' komen in jezelf, in je eigen hart.

En wanneer we van binnen gelukkig zijn, zien we ook de wereld om ons heen in positieve zin veranderen.

ContactReikiDeekshaTachyonQuantum TouchQuantum Allergy