ContactReikiDeekshaTachyonQuantum TouchQuantum Allergy

Elise van der Voort
Inwijdingen
Reiki-cirkel
Lichtwezenessences
Het verhaal van Usui

Mikao Usui staat bekend als de ontdekker van Reiki. Strikt  genomen is hij de herontdekker, want Reiki is in de oudheid al bekend geweest bij diverse groepen, zij het onder andere namen. Usui gaf tegen het einde van de 19e eeuw les op een christelijke universiteit in Kyoto Japan. Op een dag vroegen zijn studenten hem naar de aard van de genezingen van Jezus. Usui besloot om daar serieus onderzoek naar te gaan doen. Hij reisde de wereld af en kwam daarbij onder andere in Chicago, Amerika, studeerde Sankriet om oude geschriften te kunnen lezen en ging naar India. In oude geschriften vond hij symbolen en formules, die iets te maken hadden met de genezende kracht die hij zocht. Hij kon er echter niets mee. Uiteindelijk keerde hij terug naar Japan. Hij besloot als laatste poging 21 dagen te gaan vasten en mediteren op de heilige berg Kurayama. Hij verzamelde 21 steentjes en elke dag gooide hij er 1 weg. Aanvankelijk gebeurde er niets totdat de 21e dag aanbrak...Hij had een visioen, waarin de symbolen en formules hem in het voorhoofd raakten.

Hij "had het licht gezien" en daalde af van de berg naar beneden. Hij voelde zich energiek en sterk en dat was verbazend na 21 dagen vasten en mediteren. Hij stootte tijdens de afdaling zijn teen aan een steen. Instinctief pakte hij zijn teen vast en tot zijn verbazing stopte na enkele minuten het bloeden en nam de pijn af. Hij arriveerde bij een herberg en bestelde een compleet ontbijt. Normaal gesproken is zoiets na een vastenperiode niet erg verstandig, de maag kan dan het voedsel nog niet aan. Usui at met smaak en verwerkte het ontbijt zonder last te krijgen van indigestie. De kleindochter van de herbergier leed aan vreselijke kiespijnen. Usui bood aan te helpen en de hulp werd geaccepteerd. De pijnen verdwenen en Usui kreeg steeds meer in de gaten welk een kracht hij ontvangen had.

Hij besloot om de Reiki in te gaan zetten om de bedelaars in de  krottenwijken van Kyoto te gaan helpen. Aanvankelijk verliep dat goed. Na verloop van tijd echter zag hij bekende gezichten  terug. Mensen die hij had geholpen te genezen en die het           bedelaarsleven hadden verlaten kwamen terug. Het bleek, dat   die mensen niet in staat waren op langere termijn werkelijk iets  te kunnen doen met hun nieuwe omstandigheden. In die periode heeft Usui veel nagedacht over Reiki. Uit die periode stamt het principe van energie uitwisseling. Als iemand Reiki ontvangt, laat hem/haar daar iets voor terug doen, in welke vorm dan ook. Usui begon mensen les te geven in Reiki, waardoor ze hun eigen verantwoordelijkheid voor hun leven en hun gezondheid namen. Uit deze periode stammen ook de Reiki leefregels, volgens de overlevering. Usui was daarmee de eerste Grandmaster van Reiki.

Usui heeft kort voor zijn dood rond de eeuwwisseling Chujiro  Hayashi, een gepensioneerde marineofficier, de mogelijkheid  gegeven om Reiki te behouden en verder door te geven aan belangstellenden. Hayashi richtte de eerste Reikikliniek op in    Tokyo. Hij was daarmee de tweede Grandmaster.

Een van de bezoekers van de kliniek was Hawaya Takata. Zij was Japanse van geboorte en zij woonde in Hawai. Ze was naar Japan gekomen om een operatie te ondergaan. Op het laatste moment kreeg zij een ingeving om zich niet te laten opereren. De artsen verwezen haar door naar de Reikikliniek van Hayashi en daar vond ze genezing. Ze wilde nader kennismaken met Reiki en werd opgeleid door Hayashi. Toen Hayashi eind jaren 30 de oorlog zag aankomen besloot hij haar in te wijden tot Master. Enige tijd later besloot hij Takata tot Grandmaster te benoemen en het tijdelijke voor het eeuwige te verwisselen. Takata heeft vanuit Hawai 21 Masters geinitieerd en haar kleindochter tot Grandmaster gemaakt voordat zij in 1980 overging. Phyllis Lei Furumoto is tot op heden nog steeds de Grandmaster.

Bij dit verhaal mag je bedenken, dat veel door mondelinge     verlevering is doorgegeven. In het boek van Yasmin Verschure  "Weg naar het licht" staan een aantal kritische kanttekeningen  bij dit verhaal. Op de universiteit van Kyoto is Usui bijvoorbeeld  in het geheel niet bekend. Toch doet dat er feitelijk niet toe.      Ook al is het verhaal gedeeltelijk opgezet om Reiki een stukje   "grijpbare" historie mee te geven, dan nog doet het niets af aan Reiki. Eerder voegt het iets toe.

ContactReikiDeekshaTachyonQuantum TouchQuantum Allergy