ContactReikiDeekshaTachyonQuantum TouchQuantum Allergy

Elise van der Voort
Wat is tachyon
Cocoon
Getachyonis. water
Silicadisk
Panth.juice/Ultra Fr
Glascel
Happy Souls
Tachopunctuur
Shop
TLC Bars

GetachyoniseerdeTM TLC Bars

 

Getachyoniseerde TLC Bars zijn Getachyoniseerde kwartskristal staven die de krachtigste harmoniserende werking van alle Getachyoniseerde materialen hebben. Het toepassen ervan vereist een respectieve kennis die wereldwijd wordt onderwezen in de Tachyon Practitioner Trainingen. Hier is wat informatie over de TLC Bars:

 

Deze kwartskristallen laat men in zeer gespecialiseerde labo-ratoria groeien. Hun kleine broers en zusters spelen een wezen- lijke rol in computers. De dichtheid en helderheid van deze kris-  tallen kan niet worden gehaald door een natuurlijk kristal.

Terwijl deze laatste ongeveer 60 miljoen jaar nodig hebben om  een soortgelijk kristal te worden, groeien deze kristallen in de bovengenoemde laboratoria in enkele weken. Ofschoon de       omstandigheden voor hun groei kunstmatig zijn geschapen, zijn  dit echte kwartskristallen van de hoogste kwaliteit en zuiverheid. Getachyoniseerde TLC Bars kunnen alleen gekocht worden door mensen die het Tachyon Holistic Wellness seminar volgden of de Life Without Limits CD Training, waar je leert deze krachtige tools te gebruiken voor harmonisering en ondersteunen van het helingsproces.

 

Laten we, om de fascinerende werking van de getachyoniseerde TLC Bars te begrijpen, eens in de wereld van de wetenschap kijken, meer precies naar de inzichten van Ilija Prigogine, een bioloog die zich specialiseerde in chaos onderzoek en voor dit werk beloond werd met de Nobelprijs.

 

Evolutionaire patronen van levende systemen

 

"Het belangrijkste kenmerk van ieder levend systeem is openheid." Dit is de kernbewering van de Russische wetenschaper Ilija Prigogine, die biologische wetenschap met het onderzoek naar chaos verbond en diepe inzichten in de geheimen van het leven bracht. Openheid betekent een voortdurend evenwichtige stroom van energie die wordt opgenomen in het systeem en zich ontlaadt. Dat is het hoofdpatroon van iedere levende structuur en een eerste vereiste om zich te kunnen ontwikkelen. Of het nu een  persoon, een termietenhoop, een bacteriecultuur, een onder-neming, de opbouw van een staat, de biosfeer, onze planeet of een melkweg betreft, alle systemen zijn open en zoeken een  evenwicht door voortdurend energie op te nemen, te verwerken en af te voeren. Deze drang waar dan ook onderbreken schept wanorde en vernieling, d.w.z. de dood van het betreffende  systeem. Prigogine bracht licht in de dynamiek van de stroom in evenwicht. Het begrijpen van zijn ontdekking kan uw ideeën over het functioneren van het leven radicaal veranderen.

 

De vragen zijn: Wat precies gebeurt er met een systeem dat in   onbalans geraakt? Wat gebeurt er met een systeem dat aan meer prikkels wordt blootgesteld dan het aankan? Hoe reageert het leven op deze kritieke situaties?

Hier een paar antwoorden: Ieder levend systeem dat niet langer in evenwicht kan blijven, reageert met een tijdelijk verval van orde naar chaos. Prigogine noemde dit beslissende punt het bifurcatiepunt. Hij ontdekte dat uiteengevallen systemen zich weer organiseren in een hoger niveau van ordening ofwel in een lager. Alleen deze twee mogelijkheden bestaan er. In overeenstemming met zijn achtergrond als onderzoeker van chaos kon hij geen enkele wetmatigheid herkennen die aangaf in welke richting een systeem zich kan gaan bewegen. Hij dacht dat samenloop van omstandigheden de factor achter dit evolutionaire patroon was.

 

Tegenwoordig weten we meer: De afstemming van een systeem in hogere niveaus van orde beslist de bestemming na de bifurcatie. Als we dit op ons model van de SOEV’s toepassen, laat het ons zien dat wanneer het SOEV sterk is en perfect evenwicht, hij het gedesintegreerde systeem naar een hoger niveau van orde trekt. Wanneer het geblokkeerd of uitgeput is, moet het systeem zich meer in de richting van desintegratie of vernietiging bewegen.

 

In het dagelijks leven betekent dit principe dat wanneer het leven u meer aanbiedt dan u op dat moment kunt verdragen, u een bifurcatiepunt zult beleven of in andere woorden CHAOS.

Wanneer u sterk, verbonden, gezond en in evenwicht bent, zult

u in staat zijn hieruit te leren en uit deze chaos zal u zich ontwikkelen naar een hoger niveau van ondervinding, kracht, vaardigheden en wijsheid. Aan de andere kant, wanneer u uitgeput en uit balans bent, kan dezelfde situatie u in zelfs ergere patronen dan daarvoor brengen.

 

In ons volgende voorbeeld laat een menselijke lever dezelfde

dynamiek zien. Neem hierbij in overweging dat een gezin, een

bedrijf, een menselijk lichaam, een ecosysteem, een bijenkorf,

een natie of de hele mensheid evengoed had kunnen dienen om dit principe van bifurcatie te begrijpen.

 

Omdat onze lever een levend systeem is, werkt het open, wat betekent dat het stoffen in zich opneemt en ze in overeenstem-

ming met het doel verwerkt en dan de resultaten van haar werk

afgeeft. De toevoer van vergiften door voeding, alcohol, onkruid-

verdelgers en bestrijdingsmiddelen, dwingt de lever veel harder

te werken dan nodig. De lever kan een zekere hoeveelheid van

deze giffen verwerken zonder in andere delen van het organisme hinder te veroorzaken maar toch belast dit het totale vermogen van de lever om perfect te functioneren. Wanneer de draaglijkheidsgrens voor giffen overschreden wordt, is er maar weinig meer nodig om de werking van de lever stop te zetten en het bifurcatiepunt te bereiken. Het Subtile Organizing Energy Field, dat uitgeput is door de frequenties van bovengenoemde gifstoffen kan niet langer zijn ordenende taken vervullen en is niet in staat een soepel lopende stofwisseling overeind te houden. Als de SOEV van het hele lichaam zwak en uitgeput is, moet de lever SOEV een lager niveau van orde tot stand brengen dan vóór de bifurcatie. Dit creëert een dikke lever of zelfs erger, een levercirrose of leverkanker. Aan de andere kant zal het toedienen van organiserende Tachyonenergie aan een zieke lever de SOEV van de lever van energie voorzien en de afstemming naar het hoogst mogelijke niveau van orde vergroten. Onmiddellijk begint de lever zich opnieuw op te bouwen en te reinigen wat dan nog één bifurcatie veroorzaakt en een sprong naar een hoger niveau van orde. Dit proces gaat door totdat volkomen evenwicht van de lever is bereikt. 

 

Het genezingsproces en evolutie gaan altijd door bifurcatie

punten. Door dit wetenschappelijke model kunnen we nu de rol

van chaos en crisis duidelijker dan ooit beseffen. De desintegratie van een oud systeem van lagere orde is nodig om een hogere graad van gezondheid te bereiken. Dit kan worden vergeleken met de manier waarop u eerst oude kleren uit moet trekken voor u nieuwe kunt aandoen. U moet de oude orde eerst loslaten voor u de nieuwe kunt ingaan. In het ons gehele, bekende universum van vorm en frequentie is er geen manier om chaos te mijden want het is onze grootste leraar op de ladder van de evolutie.

 

De uitermate sterke antenne werking van de Getachyoniseerde

kristallen (TLC Bars) maakt het voor de eerste keer in de

geschiedenis mogelijk te genezen door opzettelijk bifurcaties

te creëren en in te leiden. Besef alstublieft dat het niet de

Tachyonenergie is die de bifurcatie veroorzaakt maar de SOEV's, van energie voorzien door het intense Tachyonveld, die de afstemming naar de hoogst mogelijke orde mogelijk maken.

Om er zeker van te zijn dat de Getachyoniseerde TLC Bars op de meest nuttige manier gebruikt worden, zijn ze alleen beschikbaar voor hen die succesvol aan het ‘Tachyon Holistic Wellness’ (THW) seminar of ‘Life Without Limits training’ hebben deelgenomen.

In een twee dagen durende workshop krijgen de studenten de noodzakelijke kennis om ze effectief toe te passen en de prak-

tische ervaring om ermee om te gaan. De technieken die in THW worden aangeleerd, helpen de patient om zich elegant en zonder grote ontgiftingscrisissen te helen.

Tachyon Practitioners zijn getraind om de bifurcatie, die nodig is voor de sprong in een hogere vorm van orde, op te roepen tijdens een TLC behandeling.

ContactReikiDeekshaTachyonQuantum TouchQuantum Allergy