ContactReikiDeekshaTachyonQuantum TouchQuantum Allergy

Elise van der Voort
Cocoon
Getachyonis. water
Silicadisk
Panth.juice/Ultra Fr
Glascel
TLC Bars
Happy Souls
Tachopunctuur
Shop
Wat is tachyonTachyonenergie is de eerste vormhebbende energie die voort komt uit het nulpuntenergieveld, de oerbron van het universum. Tachyon heeft dezelfde eigenschappen als nulpuntenergie en bevat dus de potentie van al-wat-is.

Getachyoniseerde materialen - antennes van tachyonenergie,  zijn prachtige tools om lichaam en geest in contact te brengen 
met zijn optimale potentie.

"Tachyonisatie" = een geniale uitvinding van David Wagner  (California-USA): tijdens een 14 dagen durend proces wordt de  subatomaire structuur van natuurlijke materialen veranderd  waardoor ze een antenne van tachyonenergie worden.


Getachyoniseerde materialen hebben een indrukwekkend effect  
op elke levende structuur die uit evenwicht is geraakt en dus in chaos verkeert (pijn, veroudering, ziekte). Bij contact met  tachyonen start een proces dat altijd leidt tot orde, heling, verjonging en hogere evolutie.
In de kwantumfysica wordt deze eigenschap van de tachyonen als "neg-entropie" bestempeld. (omkeer van chaos tot evolutie   naar een hogere orde) Zo ervaren we een groter uithoudingsvermogen bij sport, betere studieresultaten in geval van concentratiestoornissen, een verhoogd energiepijl en intensere ervaring tijdens meditatie.
Bij een heel spectrum van ziekten zijn er prachtige
resultaten: blokkades die verdwijnen, snelle helingssprocessen bij operaties, chronische vermoeidheden en ontstekingen. Ook vredig afscheid kunnen nemen en zich overgeven aan de onvermijdelijke dood van het fysische lichaam is een proces dat mooi ondersteund kan worden door diverse tachyontools.
Tachyon is geen geneesmiddel. Tachyon versterkt het zelfge-  nezend systeem van het lichaam. Alle materie (dus ook onze  cellen en organen) is voorzien van een subtiel organiserend  energieveld (SOEV).
Het SOEV is te beschouwen als de zelfgenezende kracht van het levende wezen. Deze werkt als een feedbacksysteem naar "de bron van alle zijn" (= tachyon), dat de evolutie naar steeds hogere niveaus van orde mogelijk maakt en in stand houdt.

Zo kan men ook begrijpen dat elk orgaan, met zijn specifieke materie en frequentie, op zijn eigen manier naar evenwicht en heling evolueert bij het gebruik van één en hetzelfde getachyoniseerd product. Het SOEV van ieder orgaan of cel  onttrekt immers de juiste frequentie aan het potentieel van  tachyon, die nodig is om optimaal te functioneren.

Wanneer een orgaan uit evenwicht geraakt, is het voldoende om het contact met tachyon te herstellen, zodat de nodige correctie wordt uitgevoerd die tot een hogere orde leidt. Terwijl komt de persoon in contact met de blokkade, zodat ook aan de oorzaak  kan gewerkt worden. Het proces kan gepaart gaan met emotionele 
en/of fysieke ontgifting.

Het is de bron van alle frequenties. Tachyonenergie bevat het  perfecte potentieel van ons universum. Hieruit worden alle vormen en frequenties (materie, chi, orgon, prana, yin-yang) van ons  universum uit ruimte en
tijd geboren en onderhouden. Het is de bron van alle leven en naar hier keert het ook naar weer, na alle ervaringen, chaos en evolutie. Tachyon is sneller dan de lichtsnelheid. Tachyonenergie is niet van deze materiele wereld, heeft geen frequentie, ook geen fijnstoffelijke. Daardoor heeft ze ook geen directe wisselwerking met onze wereld van vormen. Daarom kunnen we tachyon niet met onze op frequenties afgestemde mogelijkheden bevatten, laat staan beïnvloeden.

Kort samengevat:

Tachyon is niet frequentieel en daardoor brengt het ordening op alle niveaus van het zijn: lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Daarom kan er ook nooit een teveel aan tachyon ontstaan bij het gebruik van getachyoniseerde producten. Het kan ook nooit verkeerd gebruikt worden.

Het proces van verval omkeren houdt in dat een ziek of pijnlijk lichaam geheeld wordt, dat een verjongingsproces inzet en dat er een continue ontwikkeling plaatsvindt in de richting van vervolmaking, bewustzijnsverruiming en een versnelde spirituele ontwikkeling.

Behandeling
Gebruik van getachyoniseerde materialen en begeleiding in de  zoektocht naar de oorzaak van de blokkade of ziekte en het loslaten ervan.
Doel: heling van het gehele wezen en bewustzijnsverruiming.

Nb. Tachyon is geen geneesmiddel. Het gebruik van tachyon dient nooit ter vervanging van het bezoek aan een dokter of het ondergaan van een noodzakelijke medische test.ContactReikiDeekshaTachyonQuantum TouchQuantum Allergy