ContactReikiDeekshaTachyonQuantum TouchQuantum Allergy

Elise van der Voort
Inwijdingen
Het verhaal van Usui
Reiki-cirkel
Lichtwezenessences
Reiki

Reiki is het Japanse woord voor Universele Levensenergie. Het woord Reiki valt uiteen in 2 delen. Het 1e deel Rei betekent goddelijk, allesomvattend, universeel. Het 2e deel Ki kunnen we vertalen als kracht of energie. Reiki is de energie, die we allemaal in ons lichaam hebben en die bijvoorbeeld ook gebruikt wordt bij acupunctuur. Die energie loopt door zogenaamde meridianen, die je kunt zien als energiekanalen. Bij mensen, waarbij de energiekanalen geopend zijn, stroomt de energie uit de handen. Tijdens een Reiki-inwijding worden de juiste energiekanalen geopend. De ingewijde is vanaf dat ogenblik in staat Reiki-behandelingen te geven. Hij is nu een kanaal voor de Reiki-kracht. Door eenvoudigweg zijn handen op te leggen op de te behandelen persoon kan nu de universele, liefdevolle, levensenergie worden doorgegeven. De Reiki ingewijde gebruikt dus niet zijn energie en neemt bijgevolg ook geen ziekte(n) of pijn van de behandelde persoon over. Hij handelt in feite als doorgeefluik. De Reiki-ingewijde wordt door een behandeling aan iemand anders ondertussen ook zelf opgeladen met energie en zodoende wordt hij ook zelf geheeld, ontspannen, gereinigd en verfrist.

De gever kan dus geen ziektes overnemen van de behandelde persoon, maar het kan wel zijn dat er neven-effecten ontstaan. Neven-effecten zoals vermoeidheid na de behandeling kan o.a. betekenen dat je niet alleen doorgeefluik speelt maar dat je ook je eigen energie weggeeft, omdat je bijvoorbeeld te graag wilt helpen en healen. Het is dus belangrijk om tijdens een behandeling bewust te blijven van het feit dat je een kanaal bent, en niks te forceren.Ook kan het voorkomen dat je last krijgt van ontladingsverschijnselen zoals geeuwen, boeren of winden laten. Je zou je ervan bewust moeten zijn dat alles energie is en dat tijdens de behandeling de aura van gever en ontvanger zich kunnen vermengen.  Maar vermoeidheid en ontladingsverschijnselen tijdens de behandeling kunnen ook betekenen dat je zelf ondertussen van alles aan het verwerken bent, want uiteindelijk fungeer je als kanaal en krijg jij dus als eerste de Reiki-energie binnen.

Als je een gevoelig persoon bent is het wel aan te raden om jezelf te beschermen tegen ongewenste invloeden van buitenaf, maar ook dien je te beseffen dat alles wat een ander in je losmaakt, een spiegel is voor je eigen proces. Alles wat een ander (gewenst of ongewenst) in jezelf losmaakt wil jou iets zeggen en heeft dus iets met jou te maken. Anders kan er geen sprake zijn van resonantie. Je bent nooit een onschuldig slachtoffer. Dingen overkomen je nooit zo maar zonder reden. Manieren van bescherming komen verderop in deze cursus terug.

Wat mag je verwachten van een behandeling ?

Reiki werkt zowel op het lichamelijke, het mentale als het emotionele. Een Reiki-behandeling kan het gehele lichaam weer met levensenergie opvullen en reinigen van vergiften. Reiki houdt ook rekening met de behoeften van de ontvanger en werkt in op de oorzaken. De chakra’s in het lichaam kunnen in balans gebracht worden, blokkades kunnen worden opgeheven zodat de energie weer volop kan stromen. Op die manier kan genezing tot stand gebracht worden.

Reiki versnelt je bewustwordingsproces. Eén behandeling kan voldoende zijn om je weer goed in je vel te voelen, maar het kan ook zijn dat doordat er verschillende blokkades in het lichaam aanwezig zijn, er heel wat meer behandelingen noodzakelijk zijn. Maar alles gebeurt in jouw tempo. Je krijgt nooit meer te verwerken dan je aankunt, en als het het moment er nog niet is om helemaal te genezen, dan kan Reiki dit proces ook niet forceren. Reiki kan je wel de inzichten geven om te beseffen waarin je jezelf tegenhoudt, en dit zou dan een uiteindelijke genezing kunnen bewerkstelligen.

Het is in ieder geval belangrijk om te begrijpen waardoor ziektes ontstaan. Ziekte van het lichaam heeft een signaalfunctie, en wil je erop wijzen dat er een aantal dingen in je leven niet helemaal gaan zoals ze zouden moeten gaan. Het kan zijn dat je emoties verdrongen hebt, en dat deze zich nu hebben vastgezet in je lichaam. Het kan ook zijn dat je je in een bepaalde levenssituatie bevindt die niet goed voor je is. Het lichaam vraagt je om te luisteren en goed voor jezelf te zorgen. Reiki kan lichamelijke klachten genezen maar als je de oorzaak achter de ziekte niet hebt begrepen en de correctie niet hebt geintegreerd in je leven dan ontstaan er weer andere ziektes op andere plaatsen of komt dezelfde klacht weer terug.

 

ContactReikiDeekshaTachyonQuantum TouchQuantum Allergy