ContactReikiDeekshaTachyonQuantum TouchQuantum Allergy

Elise van der Voort
Info en wegbeschr.
C.V.
Ervaringen
Links en literatuur
Interessante tips
Agenda
Contact

Van harte welkom op deze site van Elise van der Voort

Op mijn site vinden jullie informatie over onder andere Reiki, Quantum Touch en Quantum Allergy, Tachyon en Oneness Deeksha's.

Ik ben Naturopaat en aangesloten bij Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging voor naturopaten in complementaire en alternatieve methodes voor hulpverlening.

Mijn gegevens zijn:

Elise van der Voort, Bareel 7, 9170 De Klinge 

Telefoon 03/789.91.72, GSM 0478/42.10.86

elise.van.der.voort@telenet.be

Ethische code Naturopaten:

1. hebben als taak het in stand houden en bevorderen van het zelfregulerende systeem van het lichaam, door het gebruik van niet-conventionele praktijken, gebaseerd op de elementenleer;

2. houden steeds rekening met de eenheid van geest, ziel en lichaam naar het holistisch mensenbeeld;

3. trachten steeds het eigen bewustzijn van de cliënt bij de therapie te betrekken om zo diens verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf te activeren en het zelf regulerend systeem van diens lichaam optimaal te laten functioneren;

4. gebruiken slechts de niet-conventionele naturopatische therapievormen die zij beheersen en raden de cliënt aan zich met een andere al dan niet-conventionele therapie te laten behandelen indien dit het belang van de cliënt ten goede komt;

5. trachten de samenwerking met de conventionele praktijken te bevorderen;

6. respecteren de vrije keuze van hun cliënten;

7. verplichten zich tot discretie en stilzwijgen omtrent persoonlijke informatie verkregen uit individuele sessies;

8. respecteren steeds de van kracht zijnde wetgeving inzake de uitoefening van conventionele en niet-conventionele praktijken;

9. dragen er doorlopend zorg voor dat aan naturopatische praktijken op een correctie manier bekendheid gegeven wordt;

10. zijn loyaal en rechtvaardig tegenover hun collega's.

Hieronder een mooie tekst van Osho :

"It is your freedom to be miserable

or to be blissful,

to remain in darkness

or to live a life of light.

The moment you accept total responsibility,

you become free to be whatever your nature demands.

And only when you fulfill your destiny,

finding your path,

risking everything for the search,

then life is no more vegetating.

Then life is a song,

a dance.

You have to be mature,

you have to accept that this is your life

and only you can do something for it.

In this way you become an individual.

In this way you become innocent again."

OSHO

 

ContactReikiDeekshaTachyonQuantum TouchQuantum Allergy